De Johannes Vermeer Prijs

De Johannes Vermeer Prijs, staatsprijs voor de kunsten, is in 2008 ingesteld door de toenmalige minister van OCW, Ronald Plasterk (PvdA), om uitzonderlijk artistiek talent te eren en verder te stimuleren. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 100.000 euro bestemd voor de realisatie van een speciaal project. De prijs kan worden toegekend aan in Nederland werkende kunstenaars uit alle disciplines: van dans tot design, van mode tot muziek, van schilderen tot schrijven.

De jurybegeleiding en algehele coördinatie van de Johannes Vermeer Prijs is vanaf 2021 in handen van de zes rijkscultuurfondsen met als penvoerder het Mondriaan Fonds. De juryleden zijn Andrée van Es (voorzitter), Pierre Audi, Romana Vrede, Hicham Khalidi en Sjeng Scheijen. De organisatie en pr van de prijsuitreiking wordt verzorgd door LUSTR, organisator van culturele evenementen en programma’s te Den Haag.