Colofon

Samenstelling en eindredactie
Mondriaan Fonds

Ontwerp
Studio Berry Slok

Realisatie
Eric Vos, VTHP Webdesign

Links

Mondriaan Fonds www.mondriaanfonds.nl
LUSTR www.lustr.nl
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw